Правила сайту


Сайт знайомств dvasercia.com.ua

Правила

§ 1 Введення

Дані правила встановлюють умови використання і функціонування сайту dvasercia.com.ua. Положення даних правил, разом з усіма додатками та доповненнями, які є невід’ємною складовою частиною цих правил, разом з законами, які діють на території України, визначають права та обов’язки Користувачів Сайту, права, обов’язки, а також відповідальність Об’єктів, що мають відповідні права до адміністрування послуг, які надаються на сайті знайомств dvasercia.com.ua.

Кожен користувач зобов’язаний перед початком використання сервісу dvasercia.com.ua ознайомитися з даними правилами і погодитися на дотримання умов, що викладено в цих правилах.

§ 2 Визначення

Слова, зазначені в правилах з великої літери слід розуміти наступним чином:

Правила сайту (Правила) – цей документ з усіма додатками, які до нього відносяться;

Сайт (Сервіс) - онлайн знайомства, що знаходяться за адресою http://dvasercia.com.ua;

Адміністратор – об’єкт, який здійснює адміністрування послугами, що надаються на Сайті;

Користувач – фізична особа старша 15 років, що успішно активує Обліковий Запис на Сайті, отримує Логін і пароль, які дозволять авторизуватися в своєму Обліковому Записі;

Логін (нік) – індивідуальна назва Користувача, яка була вибрана на момент активації на Сайті Облікового Запису;

Обліковий Запис ( Аккаунт) – доступне після авторизації на Сайті (введення Логіну і паролю) місце для конкретного Користувача. Місце, за посередництвом якого Користувач вводить інформацію та керує інформацією, пов’язаною з перебуванням та функціонуванням на Сайті;

Профіль – збір інформації та інших елементів, що описують особу даного Користувача та передаються ним на Сайт самостійно, на добровільній основі і будуть представлені на Сторінці Користувача;

Сторінка Користувача – мережевий простір, розташований за унікальною адресою http://dvasercia.com.ua/, Логін Користувача, де знаходиться інформація та інші елементи, що описують Користувача, матеріали, що були передані на Сайт самостійно і добровільно. За допомогою Сторінки Користувача інші Користувачі, а часом також інші особи, які не є Користувачами Сайту, можуть ознайомитися з Профілем Користувача;

База Профілів – сукупність інформації та інших елементів, що описують Користувачів. Матеріали, що були надані на Сайт знайомств самостійно і добровільно, зберігаються Сервісом та, за згодою Користувача, обробляються Адміністратором з метою надання послуг на Сайті;

Допомога – місце на Сайті, де Користувач у будь-який момент може дізнатися, що йому належить зробити, щоб досягти бажаного результату;

Спам – небажана передача рекламних повідомлень, комерційної або іншої інформації без згоди Адміністратора Сайту;

Крадіжка Аккаунту - незаконна діяльність, пов'язана з втручанням в комп’ютерну систему Користувача третіх осіб;

Нет етикет – набір правил поведінки в Інтернеті, створений за для того, щоб допомогти Користувачам ефективно і приємно спілкуватися поміж собою;

Матеріали - тексти, зображення та інші дані, які Користувач публікує на Сайті.

§ 3 Основна інформація та технічні умови використання Сайту знайомств

1. Основною метою Сайту є забезпечення функціонування в Інтернеті платформи презентації та обміну інформації про Користувачів, інформації, яка підтримується Адміністратором для забезпечення встановлення контактів (знайомств) між Користувачами. Через платформу в майбутньому можуть надаватися безкоштовні і платні послуги для Користувачів, пов’язані з введенням нових можливостей на Сайті.

2. Щоб скористатися послугою, необхідне обладнання, що дозволяє перегляд інтернету, електронна пошта та браузер, який правильно відображає веб-сторінки.

3. Реєстрація на Сайті є добровільною і безкоштовною. Кожен користувач має право доступу до своїх даних, в будь-який момент може їх переглядати або видалити з Сайту шляхом видалення з Облікового запису. Детальні положення, що стосуються обробки Вашої особистої інформації, містяться в § 5.

4. Доступ до Сайту надається “в тому вигляді, як є”, і Адміністратор не гарантує відповідність послуг, що надаються очікуванням Користувача.

6. Технічні умови використання Сайту дуже важливі для правильного функціонування Сайту, його нормального вигляду у браузері, який використовується Користувачем, а також для безпеки даних, що зберігаються в Обліковому записі. Кожен Користувач повинен дотримуватися наступних умов і вказівок. Будь-які дії, що проводяться Користувачем по-іншому (навмисно чи ні), виконуються на власну відповідальність:

а) Сторінкам Сайту для правильної роботи потрібні файли «Cookies». "Cookies" представляють собою текстові файли, які знаходяться на жорсткому диску в комп'ютерах відвідувачів сайту знайомств. На них зберігається інформація і дані відносно відвідування Сайту Користувачем (це може бути інформація, яка дозволяє ідентифікацію Користувачів на Сайті, або дані для збору загальної статистичної інформації про використання Сайту).

б) Вимкнена обслуга "Cookies" в браузері, який використовується користувачем, не перешкоджає в перегляді Сайту, але у Користувача можуть виникнути труднощі та порушення в роботі с Сайтом (наприклад, швидкість завантаження сторінок, і навіть неможливість авторизації). Тому рекомендується використовувати браузер з підтримкою "Cookies"

§ 4 Послуги

1. За допомогою Сайту Користувачі мають можливість презентувати на Сторінках Сайту інформацію, інші дані та фотографії зі своїм особистим візерунком – все це й складає поняття Профілю Користувача. Також Користувачі можуть використовувати інші послуги Сайту, які дозволяють знайомитися з іншими Користувачами за допомогою спеціальних каналів комунікації, переглядати Сторінки Користувачів, Бази Профілів з використанням критеріїв пошуку і т.д.

2. Перегляд Сайту (Бази Профілів, Сторінок Користувачів і інші), а також інші послуги можуть бути доступні будь-якому користувачеві Інтернету. При цьому доступ для людей, які не є Користувачами Сайту, може бути обмежений адміністратором в будь-який час і в будь-який ступінь обмеженості.

3. Повний набір основних послуг Сайту надається без обмежень Користувачам - членам Клубу Двох Сердець. Отримання статусу члена Клубу Двох Сердець доступно всім Користувачам і активується Адміністратором після перевірки профілю Користувача. Для активації членства необхідно на Власній сторінці розмістити фотографію і заповнити на 100% профіль.

4. Доступ до послуг Сайту, як вже доступних, так і створених в майбутньому, може бути в будь-який час змінений (розширений або зменшений) Адміністратором. Це відноситься також до можливості додання/видалення даних послуг. Це може бути обумовлено виконанням Користувачами додаткових умов згідно з положеннями Правил щодо конкретних послуг.

5. Адміністратор буде повідомляти Користувачам на ламах Сайту про кожну зміну характеру послуг та їх причину. Дані зміни не будуть впливати на права діючих Користувачів.

§ 5 Умови участі

1. Знайомства dvasercia.com.uа були створені заради того, щоб допомогти Користувачам знайти одне одного за допомогою найкращих рішень, які утілюють найвищі вимоги і потреби. Наші Користувачі в стандартному варіанті, як і варіанті Клубу Двох Сердець, мають можливість знайомства, спілкування і вираження себе через будь-яку кількість повідомлень будь-якого змісту, обмежених тільки характером Сайту.

2. Користувачем Сайту може стати будь-яка фізична особа віком старше 15 років, після прийняття положень даних Правил, проходження процедури реєстрації, завершеної створенням Облікового запису.

3. Для того, щоб зареєструватися на Сайті і стати Користувачем, необхідно виконати технічні вимоги, викладені у § 3 вище, і мати активний електронний адрес.

4. Одна людина може мати тільки один Аккаунт на сайті. Забороняється передавати свій Аккаунт другим особам без вираженої згоди Адміністратора.

5. По завершені процесу реєстрації на Сайті і активації Облікового запису, Користувач підтверджує, що:

а) прочитав і прийняв всі положення Правил без винятку;

б) всі персональні дані, зображення на фотографіях та інші дані, які разом утворюють Профіль користувача, передає добровільно і згоден з публікацією профілю, що означає, що доступ до цих даних буде мати необмежена кількість користувачів Інтернету. Це не включає наступну інформацію: адреса електронної пошти; пароль до Аккаунту;


в) згоден, в даний час і в майбутньому, на обробку, а також оприлюднення шляхом презентації на Сайті знайомств, фотографій, будь-якої інформації, вказаної при реєстрації та пізнішого редагування Профілю;

г) погоджується на використання Адміністратором вище наведеної інформації для цілей маркетингу, інформаційних, статистичних та публікації в засобах масової інформації, таких як Інтернет, газети, радіо, телебачення. Публікація в засобах масової інформації може представляти інформацію тільки таким чином, щоб не вказувати на безпосередній зв'язок з Прізвищем та ім’ям Користувача (без номеру телефону, адреси електронної пошти). Ця згода також передбачає надання Адміністратору дозволу на представлення інформації партнерам Адміністратора для цілей наведених вище в пункті «г».

6. Публікуючи матеріали на Сайті, Користувач:

а) стверджує, що він має відповідні права або потрібні дозволи передбачені законом до публікації на Сайті або в інших засобах масової інформації, вказаних в параграфі 5 і це не буде порушувати прав третіх осіб;

б) погоджується на позначення фотографії водяним знаком (без істотних змін, процедура автоматична) у відповідності з формулюваннями і принципами, викладеними у § 8, пункт 12 Правил;

в) погоджується на надання Адміністратору безстрокової і безоплатної ліцензії на використання, відтворення цих матеріалів для маркетингових цілей, інформаційних, статистичних даних і публікації в засобах масової інформації, таких як Інтернет, газети, радіо, телебачення;

г) погоджується надати, в ситуації позову третіх осіб до Адміністратора відносно порушення авторських прав опублікованих матеріалів, зображень, письмову заяву, яка звільнить Адміністратора від відповідальності за це, а в ситуації необхідності вступити в справу замість Адміністратора.

7. Інформація, надана Користувачем на Сайті у процесі реєстрації або зміни Профілю, може бути постмодерована Адміністратором. Це означає, що Адміністратор може відмовитися публікувати її на Сайті, заблокувати Профіль або Сторінку Користувача, якщо інформація, вказана на Сторінці, буде незгідною з українським або міжнародним правом, положеннями даних Правил, а також з звичаями та нормами моралі.

8. Враховуючи належне функціонування Сайту, а також його технічні умови, Адміністратор залишає за собою право відмовити у згоді на публікацію фотографій, які за розмірами більш ніж 1300 кілобайт, якщо зображення буде поганої якості або не відповідатиме умовам публікації на Сайті.

9. Незалежно від кількості представлених на Сайті фотографій, головна фотографія повинна представляти найактуальніший вигляд Користувача, тобто такий який дозволяє розпізнати Користувача в даний момент (наприклад, на Сайті дозволена публікація фото 30-літнього Користувача, на якому він представлений в віці 8 років, але воно не може бути головним і Профіль повинен бути доповнений додатковою фотографією, яка буде головною). Фотографія повинна представляти Користувача таким чином, щоб можна було його ідентифікувати, розміром не менше 500x300 px.

10. Користувач може в будь-який час видалити свій Обліковий запис з Сайту, згідно з вказівками, наведеними на сторінці Допомога. В одночас з видаленням Облікового запису буде видалено Власну сторінку і Профіль Користувача. Ця дія є безоборотною і не залишає в майбутньому можливості відновити Аккаунт. Детальна інструкція з видалення Аккаунту знаходиться на сторінці Допомога.

11. Для забезпечення високої якості обслуговування, а також для добра Користувачів, не дозволяється використовувати Сайт, його функціональність та послуги в інших цілях, які суперечать з предметом та характером Сайту, а зокрема Користувачам забороняється:

а) розповсюдження порнографічних матеріалів;

б) здійснення комерційної та рекламної діяльності;

в) розсилання спаму і небажаної комерційної інформації;

г) вживання будь-яких дій, за допомогою котрих людина або юридична особа, що їх вживатиме, намагатиметься вплинути на Користувачів, діяти на шкоду їм, Адміністраторові або третім особам;

д) публікувати на Сайті матеріали, що порушують українське або міжнародне право, добрі звичаї, принципи та норми моралі, ображають честь, гідність або порушують особисті права інших людей, підтримують радикальні соціальні відносини або пропагандують такі погляди (дискримінація расова, релігійна, етнічна, гендерна і тд.).

12. У зв'язку з характером Сайту не дозволяється ні за яких обставин і в будь-якій формі (явно або неявно) подавати Користувачам у відкритому доступі на Сайті (наприклад, на Сторінці або в гостьовій книзі іншого Користувача) інформацію, що може вказувати на будь яку можливість прямого зв'язку з Користувачем (номер телефону, адресу електронної пошти, контактну інформацію, обміну миттєвими повідомленнями і т.д. і т.п.), за винятком предмету і характеру Сайту, що також включає в себе надання або публікацію адресів будь-яких веб-сайтів без явно вираженої згоди Адміністратора, і забороняється:

а) спонукати інших Користувачів розкривати контактну інформацію про себе в будь-якому випадку (наприклад, в гостьовій книзі, в кореспонденції, що здійснюється через Сайт знайомств, або подавати посилання на інші сайти знайомств);

б) публікувати дану інформацію на Сайті або інших місцях, доступних для звичайних користувачів служби, публікувати факт використання Користувачем окремих послуг Сайту, приналежність до Клубу Двох Сердець, за винятком випадків розміщення відповідної інформації в автоматичному режимі.

§ 6 Блокування і видалення Аккаунту

1. У випадку, коли Користувач порушує положення Правил, Адміністратор може заблокувати Обліковий запис або надання окремих послуг (Сторінку користувача, можливість залишати коментарі, писати щоденник і т.д. ) з повідомленням всіх Користувачів про даний факт. Адміністратор розблокує Обліковий запис або інші послуги після виконання Користувачем всіх вимог, вказаних Адміністратором, або після певного періоду часу, зазначеного Адміністратором, як санкції за порушення Правил.

2. Після попереднього інформування Користувачів, Обліковий запис може бути видалений Адміністратором, що спричинить його безповоротне видалення, якщо Адміністратор ствердить наступне:

а ) Користувач порушує положення Правил, зокрема, використовує Сервіс не відповідно до його призначення;

б) Користувач не авторизувався в Сервісі ані разу протягом 12 місяців з моменту останнього входу;

в) Профіль Користувача не містить мінімальну кількість даних або інформації, необхідної для повноцінного функціонування сторінки протягом шести місяців;

г) Користувач має декілька Облікових Записів - в цьому випадку, можуть бути видалені всі Облікові Записи Користувача;

д) Користувач не приймає зміни, що внесені Адміністратором в Правила;

е) Користувач протягом трьох місяців з моменту заблокування Адміністратором Облікового Запису або інших послуг, не виконав вказаних вимог, які є підставою блокування Облікового Запису або інших послуг;

є) Користувач не розблокував заблокований Обліковий Запис протягом шести місяців від моменту блокування;

ж) Користувач вживає заходів, які навіть побічно можуть мати ознаки втручання в структуру Сервісу, до якої Користувач не має доступу, або його дії дестабілізують діяльність Сайту, незалежно від методів і техніки вище наведених заборонених дій.

§ 7 Скарги

1. Користувачі можуть повідомляти про перерви в роботі Сайту та дисфункції в роботі Адміністратора або осіб, які виконують роль консультантів.

2. Скарга повинна бути представлена в електронному вигляді за адресою: info@dvasercia.com.ua.

3. Скарги будуть розглядатися командою сервісної служби протягом 14 робочих днів з моменту отримання скарги.
4. Адміністратор залишає за собою право продовжити термін, наведений у пункті 3, не більше ніж на 10 днів, якщо скарга вимагає особливої інформації або пов’язана з перешкодами, які не залежать від Адміністратора і не пов'язані з Адміністратором (апаратні збої, мережа, і т.д.). Адміністратор також попереджує, що розгляд скарги може вимагати роз'яснень від Користувача. Час, витрачений Користувачем на пояснення, щоразу продовжує період розгляду скарги.

5. Скарги на ім'я Адміністратора, які стосуються щодо послуг наданих третіми особами через Сайт, будуть негайно передані Адміністратором відповідній третій стороні, яка відповідає за розгляд скарги.

6. Адміністратор залишає за собою право втручатися в технічну структуру Облікового запису Користувача, для того, щоб діагностувати дисфункції в роботі Сайту, а також може вносити зміни та в будь-який інший спосіб впливати на технічну сторону Облікового запису з метою зміни або відновлення нормального функціонування Облікового запису або Сервісу.

7. Відповідь на скаргу направляється Користувачеві протягом 14 днів від дати розгляду скарги, на електронну почту, вказану Вами у скарзі.

§ 8 Відповідальність та інші умови

1. Адміністратор не відповідає в рамках чинних законів і правил за матеріали, представлені і розміщені на Сайті Користувачами, за їх докладність, надійність і достовірність.

2. Адміністратор не несе відповідальності за події, які мали місце або можуть мати місце в реальному світі між Користувачами, що познайомилися через Сайт.

3. Адміністратор не несе відповідальності за достовірність інформації та даних, наданих Користувачами на Сайті, або інформації про Користувачів, яка передається іншим Користувачам. Адміністратор не має можливості перевірки даної інформації на достовірність і сумісність з реальністю.

4. Адміністратор не розповсюджує в будь-який інший спосіб, ніж той, що випливає з Правил і характеру Сайту, а також з об'єму наданих згод, інформації про Користувачів будь-яким іншим третім особам, що вимагають від Адміністратора такої дії без законної підстави. Адміністратор докладає всіх зусиль для забезпечення того , щоб ця інформація була достатньою мірою захищена, зокрема, в порядку встановленому в Законі про захист персональних даних та розпоряджень, виданих на цій підставі.

5. Адміністратор робить все можливе, щоб всі послуги працювали безперервно без будь-яких перешкод, однак Адміністратор не несе відповідальності за перешкоди, викликані форс-мажорними обставинами, незаконним втручанням Користувачів або третіх осіб.

6. Адміністратор залишає за собою право на тимчасове, повне або часткове відключення Служби з метою поліпшення її роботи, додання нових послуг або здійснення технічного обслуговування, після попереднього інформування Користувачів.

7. Адміністратор не несе відповідальності за незалежні від Адміністратора "крадіжки Аккаунту" третіми особами, а також завантаження фотографій і розміщення їх на інших веб-сайтах або інше використання третіми особами, тому що Адміністратор не має можливості заблокувати копіювання фото зі Служби.

8. Адміністратор не несе відповідальності за незалежну і недобровільну втрату даних Служби, що знаходяться на сервері Адміністратора, викликану відмовою обладнання, дисфункцією в мережі Інтернет, або за втрати, пов'язані з діями третіх осіб.

9. Адміністратор залишає за собою право на анонімні публікації повідомлень адресованих до служби підтримки, пов'язаних з функціонуванням служби (FAQ ), рекомендації, та інші, якщо Адміністратор ствердить, що цю інформацію варто оприлюднити.

10. Адміністратор залишає за собою право використовувати будь-які сфери діяльності Служби, в тому числі внутрішню пошту, для здійснення комерційної та рекламної діяльності серед Користувачів, а також серед третіх осіб, звертаючись до Користувачів або приєднавшись до передання Користувачам третіми особами реклами, комерційної інформації про продукцію або послуги, що надаються як Адміністратором так і третіми особами. Таким чином Користувачі погоджуються на додавання реклами і т.д. до змісту повідомлень, переданих по внутрішній пошті.

11. Забороняється без згоди Адміністратора у письмовій формі: копіювання, відтворення, будь-яке інше використання, повне або часткове, інформації, даних і фотографій Служби, за винятком дозволеного використання відповідно до Закону про авторське право і суміжні права.

12. Адміністратор залишає за собою право вносити до Служби функціональні або ідентифікаційні рішення, які виявляться відповідними для технічних умов Служби, у зв’язку з можливостями виникнення небажаної поведінки або подій що загрожують правам чи інтересам Користувачів, Адміністратора або законним інтересам інших осіб, з огляду на характер мережі Інтернет (тут йдеться про протидію функціям інтернету, таку, як непередбачувані напрямки і можливості розвитку технологій, що можуть створити загрозу, нездатність для перевірки достовірності, анонімність і т.д.). Ці зміни не будуть впливати на основні характеристики Служби. Зокрема, Адміністратор залишає за собою право позначати різними методами матеріали, представлені на Сайті Користувачами, щоб продемонструвати походження цих матеріалів. Це спрямовано на запобігання використанню даних матеріалів через будь-яку іншу особу, яка не уповноважена до цього.

13. Будь-які коментарі, запитання, інформації відносно Сайту, можуть бути спрямовані Адміністратору електронною поштою admin@dvasercia.com.ua.

§ 9 Внесення змін до Правил

1. Адміністратор залишає за собою право, за умови, що це допускається згідно з діючими законами, вносити зміни або модифікації до Правил Сайту у разі появи істотних причин, пов'язаних з технічними або формальними аспектами діяльності Служби, у тому числі у разі відповідних змін до чинного законодавства. Правила, як і інформація про внесення змін, будуть розміщені на постійній основі у вигляді єдиного тексту Правил на Сайті. Внесення змін до Положення не може порушувати повноважень Користувачів, які були зареєстровані раніше.

2. Після виходу на головній сторінці Сайту або в інших місцях, призначених для цього в Службі, інформації про зміни в Правилах, Користувач повинен негайно ознайомитись зі змінами, так як авторизація на Сайті після такого повідомлення означає прийняття Користувачем нових Правил.

3. Якщо Користувач не приймає змін до Правил, то повинен утримуватися від авторизації на Сайті, і негайно повідомити про це рішення Адміністратора.

4. Повідомлення про неприйняття змін до Правил, тягне за собою видалення Аккаунту.